Sàn gỗ KRONOLOC 28 – Mẫu 08

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ SYNCHRO SC98 – Mẫu 07

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ ROBINA RB983 – Mẫu 06

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ INOVAR IN29 – Mẫu 05

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ KRONOGOLD – Mẫu 04

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ HARO HR01 – Mẫu 03

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ Kronotex KR01 – Mẫu 02

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ NEWSKY NK392 – Mẫu 01

Kích thước: 805 x 125 mm x 12 mm Tiêu chuẩn: AC4, Class 32 Bảo hành: 10 năm

Sàn gỗ Janmi JM01 – Mẫu 11

Kích thước: 12 * 193 * 1283 (mm) Số lượng/hộp: 5 tấm/hộp Cấp độ: AC4, Class 32, HDF – E1 Bề mặt: Vân sần Bảo hành: 15 năm, không cong vênh, co ngót

Sàn gỗ Janmi JM02 – Mẫu 10

Kích thước: 12 * 193 * 1283 (mm) Số lượng/hộp: 5 tấm/hộp Cấp độ: AC4, Class 32, HDF – E1 Bề mặt: Vân sần Bảo hành: 15 năm, không cong vênh, co ngót

Sàn gỗ Janmi JM03 – Mẫu 09

Kích thước: 12 * 193 * 1283 (mm) Số lượng/hộp: 5 tấm/hộp Cấp độ: AC4, Class 32, HDF – E1 Bề mặt: Vân sần Bảo hành: 15 năm, không cong vênh, co ngót

Sàn gỗ F1 – Mẫu 08

Kích thước: 12 * 193 * 1283 (mm) Số lượng/hộp: 5 tấm/hộp Cấp độ: AC4, Class 32, HDF – E1 Bề mặt: Vân sần Bảo hành: 15 năm, không cong vênh, co ngót

Sàn Gỗ – Sàn Gỗ Rẻ Đẹp – Sàn Gỗ Công Nghiệp – Sàn Gỗ Tự Nhiên